مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: علیرغم تحریم های ظالمانه آمریکا، سال گذشته تمام توان خود را برای بهبود وضعیت سرمایه گذاری به کار گرفتیم و موفق بودیم.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، علی نمازی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در نشست مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان یزد با قدردانی از تلاش اعضای مرکز یادشده در سال 97، گفت: علی رغم تحریم های ظالمانه آمریکا، سال گذشته تمام توان خود را برای بهبود وضعیت سرمایه گذاری به کار گرفتیم و با همکاری و هماهنگی دستگاه های عضو توانستیم موفقیت های خوبی را در این بخش کسب کنیم.

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری یزد مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان یزد را کانون مراجعه متقاضیان سرمایه گذاری دانست و اضافه کرد: برنامه ریزی عملیاتی و سیاست گذاری های مرکز یادشده بر مبنای رونق تولید است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد اظهار امیدواری کرد که با ادامه همین روند در سال جاری بتوانیم اقدامات ارزنده تری را در حوزه های اقتصادی و سرمایه گذاری انجام دهیم.

در این نشست برنامه های پیشنهادی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد در سال 98 تشریح شد و نمایندگان تام الاختیار نهادها نظرها و پیشنهادات خود را اعلام کردند.