مدیرکل محیط زیست استان یزد گفت: تا زمان فراهم شدن زیر ساخت های انتقال آب نسبت به مدیریت این آب های رها شده اقدام شود.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، نیره پور ملایی مدیرکل محیط زیست استان یزد گفت: معضل فاضلاب و راهی که برای حل این معضل در پیش گرفته شده خودش به معضلی برای مردم تبدیل شده چون باز چرخانی آب به صورت درست اجرا نشده است.

پور ملایی افزود: نمونه این مشکل را در چابهار نیز داشتیم که در فصل گرما و افزایش رطوبت در آبهای رها شده تصفیه شده فاضلاب باعث به وجود آمدن پشه و از نوع مالاریا که بسیار خطرناک بود، شد.

وی ادامه داد: مساله جدی، آب های حاصل از تصفیه است که رها شده و هیچ گونه استفاده ای از آن نمی شود و لازم است تا زمان فراهم شدن زیر ساخت های انتقال آب نسبت به مدیریت این آب های رها شده اقدام شود.