شهردار شاهدیه گفت: طرح تفصیلی چهل هکتار فضای سبز باید تامین شود و نقش موثری در جلوگیری از ریزگردها را دارد ولی آب فاضلاب جهت این فضای سبز تخصیص داده نمی شود تا مشکل رفع شود.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، سیدعلی میرنژاد شهردار شاهدیه گفت: بیش از دو هزارسال است که محلات شاهدیه وجود دارد که به صورت باغشهری توسط مردم ایجاد شده و مردم با آرامش سکونت داشته اند اما متاسفانه تصفیه خانه فاضلاب این زیست گاه منحصر به فرد و باغشهر یزد را دچار مشکل کرده است.

وی افزود: علاوه بر اهالی شهر شاهدیه و شهر زارچ بخشی از شمال شهر یزد نیز تحت تاثیر بوی تعفن تصفیه خانه فاضلاب و پشه قرار دارند و مراجعات مرتب مردمی را داریم.

شهردار شاهدیه گفت: متاسفانه آب منطقه ای در این مورد بسیار سخت گیرانه برخورد می کند و علی رغم اینکه در طرح تفصیلی چهل هکتار فضای سبز باید تامین شود و نقش موثری در جلوگیری از ریزگردها را دارد ولی هیچ گونه آبی جهت این فضای سبز تخصیص داده نمی شود در حالی که همه این آب در دشت رها می شود.