عضو هیأت مدیره اندیشکده صفا و استاد دانشگاه راهکارهای رونق تولید را رفع مشکل اشتغال و ایجاد چند کارگروه متشکل از متخصصان برشمرد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، ناصر صدرا ابرقویی عضو هیأت مدیره اندیشکده صفا صنعت و فناوری و اقتصاد معتقد است: هزینه دولت اگر با پشتوانه تولید بر مبنای ارزش افزوده همراه نباشد، هزینه ها را چندین برابر می کند.

وی افزود: دلیل اینکه رشد بخش کشاورزی نسبت به سایر عرصه های اقتصادی، رسیدن به تولید نهایی است نه اینکه مثل بخش صنعت و معدن که سنگ آهن و شمش با آن همه آلودگی تولید کنیم و پس از صادرات و فرآوری، آن را با چند برابر قیمت به عنوان یک محصول خریداری می کنیم.

این استاد دانشگاه راهکار رونق تولید را رفع مشکل اشتغال و خارج شدن استان یزد از مشکلات و ایجاد چند کارگروه متشکل از متخصصان برشمرد.

وی تشکیل کار گروه های شناخت ظرفیت های تولیدی استان و اولویت بندی آنها، تقویت سرمایه گذاری موجود و ایجاد سرمایه گذاری مولد در راستای تولید نهایی و شناسایی نیازهای آموزشی کاربردی استان در سیستم تولید عنوان کرد.

ابرقویی، ایجاد کارگروه های جلوگیری از سوء استفاده ها از طریق شفاف سازی امور، تشکیل کارگروه شناسایی و ظرفیت های بازار داخلی و خارج کشور و کارگروه پشتیبانی از بخش تولید فعال را از دیگر کار گروه ها برای رسیدن به تحقق شعار امسال دانست.

عضو اندیشکده صفا تأکید کرد: امسال باید فکر، ذکر و نگرش همه، تولید نهایی و تکمیل حلقه تولید برای ایجاد ارزش افزوده باشد و واردات هم باید در این حوزه متمرکز شود.