شهردار اردکان گفت: رونق صنعت گردشگری در شهر اردکان و ورود سرمایه‌ گذاران به سرمایه‌ گذاری در حوزه گردشگری ضرورت دارد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، اباذر غفوری شهردار اردکان در دیدار مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان یزد افزود: در روزهایی که منابع درآمد شهرداری‌ها کاهش یافته، جذب سرمایه‌گذار می‌ تواند به توسعه متوازن شهر همچنین تبادل تجربیات اقتصادی منجر شود و شهر اردکان به دلیل ویژگی‌های خاص و قابلیت‌های منحصر به‌ فرد، بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری است.

وی اضافه کرد: سازمان همیاری شهرداریها می‌تواند در اجرای پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، انجام کلیه خدمات شهری، مهندسی، عمرانی و مشاوره‌ای مربوط به شهرداری‌ها با قیمت، کیفیت و سرعت مناسب و توجیه‌پذیر به شهرداری اردکان کمک کند.

شهردار اردکان اظهار داشت: این سازمان می‌تواند با جذب سرمایه‌ گذاران داخلی و خارجی و تأمین اعتبار موردنیاز برای هریک از پروژه‌های اقتصادی و ایجاد درآمدهای پایدار در خودکفایی، آبادانی و توسعه هرچه بیشتر و بهتر شهرها مؤثر باشد.

غفوری با تأکید بر ضرورت رونق صنعت گردشگری در شهر اردکان و ورود سرمایه‌ گذاران به سرمایه‌ گذاری در حوزه گردشگری خواستار مشارکت سازمان همیاری شهرداری‌های استان یزد در اجرای پروژه‌های گردشگری در این شهر شد.