بازدید مسافران نوروزی بافق از مجموعه تفرجگاه آبشار بافق با 187 هزار نفر پر بازدید کننده ترین مکان تفریحی بافق شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، به دلیل وجود آب و هوای مطلوب و از سوی دیگر بارندگی و سیل آسا بودن بارش ها در اکثر استان های کشور، فراوانی جمعیت مسافران نوروزی به جنوب شرقی ایران بیش از سال های گذشته بوده و شهرستان بافق نیز از این موضوع استثنا نبوده است.

بازدید مسافران نوروزی 98 بافق از مجموعه تفرجگاه آبشار بافق با 187 هزار نفر پر بازدید کننده ترین مکان تفریحی بافق و پارک و مجموعه دیدنی آهنشهر، امام زاده عبدالله(ع) و کمپ های کاراکال در منطقه صادق آباد و شن و شادن در ردیف های بعدی فراوانی بازدید کنندگان بودند.