بررسی میدانی آسیب دیدگی سرو ابرکوه، توسط فرماندار ابرکوه و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد، نشان داد این درخت، هیچ آسیبی ندیده است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، بررسی میدانی آسیب دیدگی سرو ابرکوه ، توسط فرماندار ابرکوه و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد ، نشان داد این درخت، هیچ آسیبی ندیده است و شایعه آسیب به سرو ابرکوه تکذیب شد.

یکی از آثار تاریخی، فرهنگی، طبیعی و معنوی شهرستان ابرکوه که در فهرست میراث ملی نیز ثبت‌ شده درخت سرو 4500 ساله‌ است.