قرارگیری توده تندری در قلب ارتفاعات یزد و بارش باران در استان یزد آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، قرارگیری توده تندری در قلب ارتفاعات یزد و گزارشات از بارش های غافلگیر کننده و رگباری شدید در ده بالا و سانیج در استان یزد نشان از فعالیت موج جدید بارش ها دارد.

در شهر یزد نیز بارش های تند باران همراه با رعد و برق شدید آغاز شده است.

این در حالیست که اداره کل هواشناسی استان یزد هیچ اطلاع رسانی از این وضع نداشته است و گفته بود فقط برای هفته آینده بارش هایی در ارتفاعات پیش بینی می شود.