آیین سنتی چهارده معصوم بیش از سه قرن دراین روستای ترکان اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، سید احمد یزدانی رئیس شورای اسلامی روستای ترکان شهرستان خاتم گفت: این آیین سنتی چهارده معصوم بیش از سه قرن دراین روستای ترکان اجرا می شود.
یزدانی بابیان اینکه این مراسم باحضور اهالی بویژه مهمانان ومسافران نوروزی ازشهرها واستان های همجوار در این روستا برگزار می‌شود افزود: در این مراسم اهالی قبل از طلوع آفتاب در جایگاه مخصوص چهارده معصوم که درست در مظهر قنات شمس آباد ترکان واقع شده حاضر می‌شوند و بعد از بازسازی اجاقهای مخصوص به خود در اطراف جایگاه، آش نذری از جمله آش بلغور گندم، آش جو و... طبخ می کنند.