هم اکنون تمامی محورهای اصلی استان یزد باز است ولی رانندگان باید با احتیاط کامل و با پرهیز از شتاب و رعایت فاصله طولی حرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، هم اکنون تمامی محورهای اصلی استان یزد باز است ولی رانندگان باید با احتیاط کامل و با پرهیز از شتاب و رعایت فاصله طولی حرکت کنند.

طبق اعلام پلیس راه، رانندگان قبل از حرکت در مسیرهای استان یزد با تماس با تلفن 21833304 در جریان وضعیت راه ها قرار گیرند.

ماموران به منظور جلوگیری از بروز حوادث از تردد وسایط نقلیه در مسیر یزد_نایین جلوگیری کردند که با کاهش میزان گرد و خاک و افزایش دید رانندگان این محور بازگشایی شده اما به دلیل شدت وزش باد، تردد با کندی در حال انجام است.