نخستین همایش ملی فرهنگ رضوی، بانوان فرهیخته و نیکوکار در دانشگاه آزاد اسلامی یزد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، نخستین همایش ملی فرهنگ رضوی، بانوان فرهیخته و نیکوکار 11 اردیبهشت 1398 در دانشگاه آزاد اسلامی یزد برگزار می‌ شود.

محورهای اصلی همایش شامل بانوان، وقف و امور خیریه، بازخوانی زندگانی و خدمات بانو فاطمه سلام الله علیها و فرهنگ رضوی و سبک زندگی رضوی با تاکید بر نقش مادری است.

احیای فرهنگ ناب و پویای رضوی و نقش آن در بهبود سطح کیفی و کمی زندگی و اصلاح سبک آن، افزایش قوام و جایگاه خانواده و در راس آن مادر به عنوان اساسی‌ ترین عامل پیشرفت ایران و مشارکت بیشتر بانوان فرهیخته و خیر در مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه مهمترین اهداف همایش است.