نخستین نمایشگاه کتاب مولفان مهریزی در مهریز گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، نخستین نمایشگاه کتاب مولفان مهریزی در دبیرستان ابن سینای مهریز گشایش یافت.

در این نمایشگاه آثار مکتوب 52 مولف منطقه مهریز در موضوع های فرهنگی، هنری، اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و کودکان و نوجوانان عرضه شده است.

گفتنی است: مراجعه کنندگان می توانند ضمن خرید کتاب به مطالعه کتب در محل بپردازند.