یک رستوران در شهر یزد نشان حلال دریافت کرد؛ شرکت های تولیدی جهت دریافت گواهی حلال می توانند درخواست خود را به مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، یک واحد تولیدی فراورده های لبنی شهرستان ابرکوه جهت محصول دوغ و یک واحد تولیدی فراورده های کنجدی در یزد موفق به کسب نشان حلال سازمان غذا و دارو جهت محصولات تولیدی خود شدند.

بنا به این گزارش یک واحد رستوران شهرستان یزد نیز که دارای پروانه بهره برداری بهداشتی از سازمان غذا ودارو می باشد موفق به کسب نشان حلال غذا ودارو جهت مواد غذایی قابل عرضه شده است.

لازم به ذکر است: با عنایت به سیستمی شدن خدمات سازمان غذا و دارو از طریق سامانه TTAC، مسئولین فنی شرکت های تولیدی جهت دریافت گواهی حلال باید درخواست و مدارک مربوطه خود را به مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند.