صبح امروز طی نامه ای به شورای شهر یزد اعلام شد که سیدمحمدرضا سیدحسینی برای شهرداری یزد رد صلاحیت شده است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، وزارت کشور با انتخاب سیدمحمدرضا سیدحسینی به عنوان شهردار پیشنهادی مرکز استان یزد موافقت نکرد.

علت این امر داشتن مدرک کارشناسی فرد منتخب ذکر شده است.

گفتنی است: در نامه ای که صبح امروز از وزارت کشور به دست شورای شهر یزد رسید مدرک مورد نیاز برای شهردار مرکز استان کارشناسی ارشد ذکر شده است که به همین علت سید حسینی با مدرک کارشناسی امکان احراز شهرداری یزد را ندارد.

لازم به ذکر است: سید حسینی در صفحه اجتماعی خود در فضای مجازی از اعضای شورای شهر یزد خواست برای احراز صلاحیت وی پیگیری نکنند و از سمت های دولتی انصراف داده است.