معاون صنایع دستی اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد گفت: احیای هنر احرامی بافی یزد در شورای تخصصی احیا و باز زنده سازی صنایع از یاد رفته بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد،  محمدرضا دهقان مهرجردی معاون صنایع دستی اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد افزود: در دهمین شورای تخصصی احیا و باز زنده سازی صنایع دستی از یاد رفته که با حضور معاونان و کارشناسان 31 استان برگزار شد، احیای هنر احرامی بافی یزد مطرح و بررسی شد.
وی اضافه کرد: در این نشست 15 رشته از 15 استان بررسی شد که رشته احرامی بافی از جمله این رشته ها است.
دهقان مهرجردی افزود: با این حال معاونت صنایع دستی سعی در احیای این هنر دارد که نمونه سازی محصول، نوآوری محصول و آموزش به عنوان مصوبات تعیین شده در نشست برای احیا و باز زنده سازی این رشته بود.
این مسئول خصوصیات بارز و منحصر به فرد احرامی بافی را نوع رنگ آمیزی چله های آن که منحصرا به هنرمندان یزدی تعلق دارد، دانست و یادآور شد: نقوش بافت شده در این نوع پارچه الهام گرفته از نقوشی شبیه زیلو و تار و پود آن از پنبه است.
وی خاطرنشان کرد: این دست بافته بین پارچه های فاخر قرار می گیرد که از تکنیکی ترین دست بافته ها در دستگاه های یک نفری محسوب می شود.
رشته احرامی بافی دی ماه 1390 با شماره 424 در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده است.