معاون مشارکت ها و اشتغال اداره کل بهزیستی یزد گفت: بیشترین تلاش سوق دادن تسهیلات به سمت کارفرمایی است، طوری که به هر کارفرما با به کارگیری هر مددجو برای هفت سال و همچنین بیمه مددجو 20 میلیون تومان تسهیلات پرداخته شده است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، حسین بمانی معاون مشارکت ها و اشتغال اداره کل بهزیستی یزد در نشست بهزیستی شهرستان میبد و مسئولان بانک ها افزود: نخستین بار است که قبل از اتمام جذب اعتبار بند « ب » تبصره بودجه در سال 1397، 22 میلیارد تومان برای بهزیستی استان مصوب شد که 17 میلیارد و 800 میلیون تومان آن تخصیص یافت .

وی تصریح کرد: بیشترین تلاش سوق دادن تسهیلات به سمت کارفرمایی است، طوری که به هر کارفرما با به کارگیری هر مددجو برای هفت سال و همچنین بیمه مددجو 20 میلیون تومان تسهیلات پرداخته شده است.

معاون مشارکت ها و اشتغال اداره کل بهزیستی یزد گفت : بهترین اشتغال هایی که در حوزه بهزیستی موثر و پایدار هست اشتغال کارفرمایی است و با اقدامات انجام شده برای فراهم کردن این نوع اشتغال در حال حاضر در استان یک هزار و 300 مددجو هم بیمه کارفرمایی و هم بیمه خویش فرمایی هستند و سازمان در این ارتباط سالی سه میلیارد تومان هزینه می کند.

بمانی از مسئولان میبد خواست با توجه به صنعتی بودن شهرستان سال آینده یکی از اولویت های خود را اختصاص تسهیلات اشتغال به ویژه برای بیمه کارفرمایی اختصاص دهند.

معاون اداره کل بهزیستی یزد تسهیلات اشتغال روستایی را که از صندوق توسعه ملی پرداخت می شود 18 میلیارد تومان ذکر کرد که می تواند فرصتی برای ایجاد اشتغال باشد.

وی تعهد اشتغال را یک هزار و 852 مورد از 18 طریق ایجاد اشتغال عنوان کرد که بیشتر خود اشتغالی ها را شامل می شود.

همچنین معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری میبد گفت : طرح های اشتغال زایی و حمایتی تاثیر بسزایی در جامعه به خصوص برای اقشار آسیب پذیر دارد.

علیرضا ابوالحسنی افزود: ایجاد اشتغال برای افراد معلول اهمیت زیادی دارد و تاثیر آن از ایجاد اشتغال برای افراد سالم جامعه بیشتر است.