معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد گفت: اولین جشنواره ملی فجر پارچه کشور به میزبانی استان یزد در سال98 برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمود دهقان معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد در چهارمین جلسه کارگروه مد و لباس استان یزد با اشاره به فعالیت این کارگروه از نیمه سال جاری،‌ اظهار کرد:‌ تاکنون اقدامات خوب و قابل دفاعی توسط اعضای کارگروه مد و لباس استان انجام شده است.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد با اشاره به برنامه‌های در دستور کار این کارگروه برای سال آینده، ‌افزود: برگزاری اولین جشنواره ملی فجر پارچه کشور به میزبانی استان یزد یکی از مهمترین برنامه‌های سال 98 این کارگروه است.