وزیر تعاون، کار و فاه اجتماعی از شرکت تعاونی تولید پیشگامان عصرارتباطات با اهدای تقدیر نامه و تندیس بلورین به مدیرعامل شرکت تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، تقدیرنامه و تندیس بلورین جایزه تعالی مدیریت تعاونی به شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصرارتباطات یزد اهدا شد.

در هفتمین دوره جایزه تعالی مدیریت تعاونی، شریعتمداری وزیر تعاون، کار و فاه اجتماعی از شرکت تعاونی تولید پیشگامان عصرارتباطات با اهدای تقدیر نامه و تندیس بلورین به مدیرعامل شرکت تقدیر کرد.