دومین مرحله اجرای طرح پویش اجتماعی ازدواج پایدار با هدف نگرش مثبت اجتماعی به ازدواج و خانواده پایدار در دانشگاه اردکان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، دومین مرحله اجرای طرح پویش اجتماعی ازدواج پایدار در دانشگاه اردکان آغاز به کار کرد و این شهرستان به عنوان پایلوت این طرح در استان یزد مطرح شد.

کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه‌هایی از مهارت‌های زندگی در این پویش سه‌ روزه به نمایش در آمده وغرفه‌هایی نظیر خانواده سالم، نمایشگاه کتاب، خانواده آماده در مخاطرات و مشاوره‌های رایگان، ورزش در محل دانشگاه اردکان دایر شد.

گفتنی است: ایجاد نگرش مثبت اجتماعی به ازدواج و خانواده پایدار، استفاده از نیروهای مردمی در قالب سازمان‌های مردم نهاد حوزه ازدواج و خانواده، فرهنگ‌سازی با رویکرد تبیین ازدواج آگاهانه، به‌هنگام و آسان از اهداف این طرح است.