رییس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش استان یزد گفت: 17 پایگاه پذیرش و ثبت نام مسافران در سطح کل استان یزد ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمد علی غنی رییس اداره تعاون و رفاه آموزش و پرورش استان یزد گفت: ستاد اسکان نوروزی برای تکریم و تعظیم فرهنگیان و خانواده های آنان تلاش می کند و برای این موضوع هفت کمیته در آموزش و پرورش فعال شده است.

رییس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل اظهار داشت: 17 پایگاه ثبت نام مسافران در کل استان یزد وجود دارد که در مرکز استان دو پایگاه در نواحی یک و دو یزد، کار پذیرش مسافران را به عهده خواهند داشت.