رییس هیات ورزش همگانی یزد گفت: انتظار از مردم برای حضور در اینگونه همایش ها بیشتر است که به فرهنگ سازی نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، سیدحسین سید عربی رئیس هیات ورزش های همگانی یزد هم با اشاره به اینکه در طول سال با همکاری برخی حامیان مالی و دستگاه های اجرایی همایش پیاده روی خانوادگی برگزار می شود بر اهمیت دادن به آن توسط خانواده ها تاکید کرد.

سیدعربی در حاشیه این همایش پیاده روی همگانی افزود: انتظار از مردم برای حضور در اینگونه همایش ها بیشتر است که به فرهنگ سازی نیاز دارد.
وی تصریح کرد: حضور مردم و خانواده ها در همایش پیاده روی خانوادگی در سلامتی و نشاط اجتماعی موثر است که امیدواریم روز به روز شاهد گسترش آن باشیم. 
در حاشیه همایش برنامه های متنوع فرهنگی و هنری اجرا شد.