معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد گفت: رویکردهای منابع طبیعی استان یزد به سمت مراقبت و نگهداری از جنگل‌های موجود است و توسعه کشت نداریم.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، هدایت الله میرشمسی، معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد هم در این نشست از ایجاد 14 پارک جنگلی در شهرستان‌های استان یزد خبر داد و گفت: برخی از این پاک ها به دلیل کمبود منابع به شهرداری‌ها شهرستان های مربوطه واگذار شده است .

میرشمسی افزود: 70 هزار هکتار سطح زیرکشت جنگل‌های دست‌کاشت استان یزد است اما امسال توسعه کشت انجام نشد و رویکردهای منابع طبیعی به سمت مراقبت و نگهداری از جنگل‌های موجود است.

میرشمسی یادآور شد: سالجاری از اعتبار 1.5 میلیارد تومان مصوب شده برای حوزه جنگل‌ها و مراتع استان یزد، 400 میلیون تومان برای احیای 200 هکتار از جنگل‌های خاتم و 1.1 میلیارد تومان نیز برای احیای 2 هزار و 500 هکتار از مراتع در هفت حوزه آبخیز 9 شهرستان استان هزینه شده است.