دوره آموزشی اصلاح الگوی مصرف برای کارمندان ادارات دولتی استان یزد در جهاددانشگاهی یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، دروه آموزشی اصلاح الگوی مصرف به همت معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی یزد ، ویژه پرسنل ادارات و سازمان های دولتی استان یزد در مرکز آموزش های سازمانی و کارکنان دولت سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد برگزار شد.

گفتنی است در این دوره حدود 30 نفر از پرسنل ادارات دولتی استان یزد حضور داشتند.