بازدید معاون فنی اداره کل منابع طبیعی یزد از روند مدیریت روان آب های شهرستان اشکذر انجام شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، بازدیدی با حضور  معاون فنی اداره منابع طبیعی یزد و تعدادی از کارشناسان  از روند اجرایی عملیات مدیریت روان آب و آبگیری هلالی ها طی بارندگی های اخیر شهرستان اشکذر انجام گرفت.

هدف از اجرای این هلالی ها مدیریت روان آب، افزایش رطوبت خاک و احیای پوشش گیاهی می باشد.

افزایش رطوبت خاک به واسطه آبگیری انجام شده می تواند تاثیر بسیار مثبتی در اسقرار و رشد پوشش گیاهی داشته باشد.