رئیس اداره ورزش و جوانان مهریز گفت: 10 خانه‌ ورزش روستایی در بخش مرکزی مهریز راه اندازی می شود و تا پایان سال بر حسب ضرورت تعدادی اضافه می شود.

به گزارش خبرگزاری موج یزد،  علیرضا محمدی خرم دشتی رئیس اداره ورزش و جوانان مهریز، سرانه ورزشی منطقه را 66 سانتی متر ذکر کرد که شهرداری و شورای اسلامی شهر مهریز با ایجاد مرکز فرهنگی وررشی و گسترش ورزش در محلات نقش مهمی در ارتقای این سرانه دارند.

محمدی خرم دشتی از راه اندازی 10 خانه‌ ورزش روستایی در بخش مرکزی مهریز خبر داد که تا پایان سال بر حسب ضرورت تعدادی اضافه می شود.

وی گفت: هم اکنون هزار و 400 ورزشکار زیر پوشش بیمه ورزشی هستند که از این تعداد حدود 700 نفر را بانوان تشکیل می دهد که در 22هیات فعالیت دارند.