مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش گفت: آزمون توانمندی‌های رغبت دانش‌آموزان برای هدایت تحصیلی آن‌ها تا 15 اسفندماه ادامه دارد، از دانش‌آموزان خواست به‌موقع در این آزمون شرکت کنند تا خللی در فرایند هدایت تحصیلی آن‌ها به وجود نیاید.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، مسعود شکوهی مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش در گردهمایی مربیان امور تربیتی یزد و مشاوران مدارس یزد گفت: به ازای هر 15 دانش‌آموز متوسطه یک ساعت مشاوره در نظر گرفته شد و بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به ازای هر 12 دانش‌آموز یک ساعت باید مشاوره برنامه‌ریزی کند بدین ترتیب با کمبود مشاور مواجه هستیم.

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش با اظهار اینکه آزمون توانمندی‌های رغبت دانش‌آموزان برای هدایت تحصیلی آن‌ها تا 15 اسفندماه ادامه دارد، از دانش‌آموزان خواست به‌موقع در این آزمون شرکت کنند تا خللی در فرایند هدایت تحصیلی آن‌ها به وجود نیاید.

شکوهی تأکید کرد: ساعت‌ها در وصف مقوله تربیت صحبت کنیم اما در عمل اتفاقی در نظام آموزشی کشور رخ ندهد، به اهداف اصلی خود در این ارتباط نخواهیم رسید.

وی اظهار داشت: نظام آموزش و پرورش و به‌تبع آن حوزه امور تربیتی که مولود انقلاب است و چهار دهه را با فراز و نشیب‌های فراوانی پشت سر گذاشته است، اکنون باید آسیب‌های این حوزه بازنگری شود و اگر ضعفی هم وجود دارد، آن را رفع و تقویت کنیم.

این مسئول یادآور شد: باید فعالیت‌ها از مرحله حرف و نظر به مرحله عمل درآید تا در امور مورد نظر به موفقیت دست یابیم.