عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد در نشست کانون تفکر اقتصاد یزد گفت: رشد جمعیت اردکان در این پنج سال پنج درصد یعنی چهار برابر متوسط استان بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، در بیست و چهارمین نشست کانون تفکر اقتصاد یزد که روز شنبه 4 اسفند ماه 1397 با حضور دبیر و اعضای کانون تفکر در پردیس آزادی دانشگاه یزد برگزار شد، وضعیت موجود اشتغال استان مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای نشست عباس علوی راد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد یزد ، به تشریح وضعیت موجود اشتغال استان پرداخت.

به گفته وی، جمعیت استان در سال ۱۳۸۵، ۹۲۴ هزار نفر بوده که 10 سال بعد یعنی سال ۱۳۹۵ به 1 میلیون و ۱۳۹ هزار نفر رسیده است. در طی این سالها، در جمعیت روستایی تغییر قابل ملاحظه ای ایجاد نشده در حالی که جمعیت شهری با شیب ملایم افزایش یافته است.

علوی راد عنوان کرد: در بین سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، جمعیت روستایی سه شهرستان صنعتی استان (اردکان، بافق و میبد) به شدت کاهش یافته است و در فاصله بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ میانگین رشد جمعیت استان ۱/۱۷ درصد بوده در حالی که رشد جمعیت اردکان در این پنج سال پنج درصد یعنی چهار برابر متوسط استان بوده است.