رئیس اداره بهزیستی میبد گفت:طرح آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها برای ارتقاء سواد دانش آموزان در مدارس شهرستان میبد اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محسن فلاح رئیس اداره بهزیستی میبد با ارائه توضیحاتی در باره این طرح گفت: طرح آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها از ۱۳۹۵ به صورت پایلوت جهت ارتقاء سواد سلامت دانش آموزان در شهرستان میبد شروع شد که تاکنون ادامه دارد.

وی گروه مخاطبین طرح را پایه های دهم و یازدهم متوسطه عنوان کرد و افزود: مباجث تخصصی پیشگیری از معلولیت ها، سلامت و پیشگیری از بیماری و معلولیت، سلامت دستگاه عضلانی- اسکلتی در نوجوانان، سلامت بینایی و شنوایی در نوجوانان، ژنتیک و مشاوره ژنتیک و پیشگیری از حوادث از مباحث آموزش در طرح آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها می باشد.

رئیس اداره بهزیستی میبد در ادامه گفت : در سال ۱۳۹۷برای  تعداد یک هزار و ۱۸۶ نفر از دانش آموزان دختر پایه دهم و یازدهم در قالب ۵۳ کارگاه و نیز برای  865 نفر از دانش آموزان پسر پایه دهم و یازدهم که در قالب ۴۰ کارگاه  مباحث آموزشی فوق ارائه شد.