شرکت آبفار یزد در جشنواره محلی «دا» با حضور فعال شرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، جشنواره محلی دا در روستای ملاباشی برگزار شد که شرکت آبفار یزد نیز با ارائه خدمات خود در آن جشنواره حضور پیدا کرد.

لازم به ذکر است: در این جشنواره کارگاه نقاشی با موضوع مدیریت مصرف آب جهت کودکان برگزار و به نقاشی برتر جوایزی اهدا شد.