رییس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد گفت: شهرداری ها طبق قانون مجازند تا سقف 36 ماه تعرفه عوارض را قسط بندی کرده و سود آن را بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار محاسبه کند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، ونوس عامری با بیان این که در سال آینده هزینه خدمات شهری حدود 300 درصد افزایش خواهد یافت، گفت: سود مصوب تعرفه عوارض 98 شهرداری یزد سالانه هشت درصد است.

وی ادامه داد:تمام پهنه شهر یزد پلاک به پلاک قیمت گذاری و متناسب با شرایط پیشرفت هر منطقه کدگذاری شده است.