رییس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت: رویکرد سازمان جهاد کشاورزی به سمت اقتصادی کردن فعالیت دامپروری در روستا‌ها است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، " سید جمال سجادی پور " گفت: سه مجتمع گلخانه‌ای در شهرستان خاتم در حال تکمیل است و دو مجتمع گلخانه‌ای خصوصی با تأمین منابع و تسهیلات مورد نیاز جهت توسعه کشت‌های متراکم و گلخانه‌ای شهرستان در دستور کار قرار گرفته این در حالی است که کشت پراکنده گلخانه‌ای هم در این شهرتان داریم.

وی گفت: مصوبه دولت در تمدید وامهال وام کشاورزان خسارت دیده در حوادث غیر مترقبه مشمول بخشودگی سود و جرائم برای کشاورزان در مرحله اول تاسقف هشت میلیون تومان و در مرحله دوم ١٢میلیون تومان و مرحله سوم ١۶میلیون تومان است.

سجادی پور افزود: دامپروی شهرستان خاتم با اصلاح نژاد دام‌های سبک پرتولید از نژاد شال، افشاری و رومانف که بازدهی خوبی در کمی و کیفی محصولات تولیدی و چندقلوزایی دارد می توانیم افزایش بهره وری را شاهدباشیم.

وی گفت: اصلاح نژاد دام‌های سنگین سمینتال که نژاد دومنظوره از لحاظ تولید گوشت قرمز و شیر است می‌تواند در مشاغل خرد درآمدزایی خوبی داشته باشه به دامداران روستا‌ها معرفی شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد بابیان اینکه شهرستان خاتم رتبه نخست در جذب تسهیلات اشتغال پایدار مناطق روستایی را داراست تصریح کرد: در راستای تغییرالگو کشت گیاهان دارویی کم آبخواه، معرفی مشاغل خرد وخانگی، اصلاح نژاد و پرورش دام های سبک و سنگین در روستا‌ها بتوانیم صنابع تبدیلی تکمیلی را در روستا‌های شهرستان توسعه دهیم.