معاون فرماندار اردکان افزود:نگاه بازآفرینی شهری به فرآیند توسعه همه جانبه در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کبدی به منظور ارتقاء کیفیت زندگی در محدوده ها و محلات هدف انجام می گیرد.این برنامه با نگاه محله محوری برنامه های ستاد جهت ارائه در سطح شهرمعرفی می گردد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد،علیرضا جدیدی روز چهارشنبه در چهارمین ستاد بازآفرینی شهری شهرستان اردکان افزود:‌ نگاه بازآفرینی شهری به فرآیند توسعه همه جانبه در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کبدی به منظور ارتقاء کیفیت زندگی در محدوده ها و محلات هدف انجام می گیرد . 

وی اضافه کرد: این برنامه با نگاه محله محوری برنامه های ستاد جهت ارائه در سطح شهرمعرفی می گردد. 

معاون فرماندار اردکان با بیان اینکه نگاه آموزشی شهروندان مهمترین بحثی است که ستاد بازآفرینی در آن تعریف می شود تا مردم توانمند شوند تصریح کرد:‌ در حوزه اجتماعی و فرهنگی این کار با دفاتر تسهیل گری به وضعیت مطلوب خود نزدیک می شود . 

جدیدی با بیان اینکه امید است این طرح زمینه ای فراهم کند تا تشکل های مردمی مشارکت بیشتری داشته باشند تا از خواست مردم مطلع شویم و برنامه ای تدوین شود اظهار داشت: این تشکل ها باید بیشترین انطباق را با محلات هدف و ساکنین داشته باشند همچنین توسط دبیر ستاد گزارش فعالیت انجام شده ارائه شود.

در این نشست مقرر شد این ستاد اقدام به احداث دفاتر تسهیل گر در سطح محلات هدف داشته باشد و همچنین دوره های آموزشی ویژه اعضای ستاد در اسرع وقت با حضور کارشناس انجام بگیرد .
مرکز شهرستان 98 هزار نفری اردکان در 60 کیلومتری شمال شهر یزد قرار دارد.