افتتاح پروژهی کم فشار وری تفت با حضور استاندار یزد به بهره برداری رسید.این طرح که تامین آب آن از قنات و چاه وری تفت صورت می گیرد، با دبی آب 20 لیتر بر ثانیه، امکان بهره برداری 700 نفر را در شهرستان تفت فراهم می سازد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، «محمدعلی طالبی» استاندار یزد روز چهارشنبه 17 بهمن ماه در ادامه برنامه های سفر خود به شهرستان تفت ، پروژه آبیاری کم فشار وری تفت(سید رضا میر کریم زاده و شرکا) را افتتاح کرد.

این طرح که تامین آب آن از قنات و چاه وری تفت صورت می گیرد، با دبی آب 20 لیتر بر ثانیه، امکان بهره برداری 700 نفر را در شهرستان تفت فراهم می سازد.

پروژه آبیاری کم فشار وری تفت در  محلات شوده علیا، شوده سفلی، بازار، برالسویه و پاچنار تفت اجرا و 110 هکتار از اراضی این مناطق شامل باغات انار «گل» و انار «زاغ» را تحت پوشش قرار می دهد.

این پروژه با اعتبار 15 میلیارد و 640 میلیون ریال که دو میلیارد و 40 میلیون ریال آن توسط بخش خصوصی و 13 میلیارد و 600 میلیون ریال آن توسط بخش دولتی فراهم شده، تکمیل و به بهره برداری رسیده و طول خطوط لوله گذاری آن نیز 12 کیلومتر است.