رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: بازدید ها و بازرسی های دقیق و علمی از مراجع قضایی فرصت مغتنمی برای شناخت مشکلات، نواقص و کاستی هاست.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، " محمد رضا حبیبی" در جمع مسئولان قضایی و اعضای شوراهای حل اختلاف استان یزد افزود: سرکشی، بازرسی و بررسی دقیق عملکرد شعب شوراهای حل اختلاف که توسط هیئت عالی بازرسی از مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور صورت می پذیرد، باتوجه به اشراف علمی، تخصصی و تجربه ارزشمند سالها کار عملی و بازرسی های میدانی برای استان ها بسیار راهگشا و اثر گذار است.

این مقام قضایی، تصریح کرد: استان یزد در 4سال گذشته افتخار دو مرتبه میزبانی هیئت عالی بازرسی مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور را داشته است که این موضوع فرصتی مغتنم برای شناخت بهتر مجموعه و اصلاح رو به تعالی کارکرد ها و فرایند ها محسوب می گردد.

وی تصریح کرد: استان یزد در چند سال اخیر با کمک مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور و همت مسولان در استان از حیث فضای فیزیکی و تجهیزات مرتبط، گام های بزرگ و اساسی برای شوراهای حل اختلاف استان برداشته شده است، اما برخی دیگر از نواقص و مشکلات ازجمله افزایش حقوق و مزایا از دایره اختیارات و مقدورات استان خارج بوده است.

حبیبی در خصوص استفاده اعضای شوراهای حل اختلاف از برخی از مزایای رفاهی، ابراز داشت: استان یزد به لحاظ کویری بودن از داشتن مجموعه رفاهی و تفریحی محروم است اما برخی از امکانات ورزشی محدود که در اختیار کارکنان دادگستری است می تواند با همکاری و هماهنگی دو مجموعه در اختیار اعضای شوراهای حل اختلاف نیز قرار گیرد.