نخسین طرح پوشش یکسان کارکنان مراکز خدماتی پیشخوان دولت در گیلان با حضور مدیران کل امور اجتماعی و فرهنگی و فناوری اطلاعات استانداری گیلان در رشت اجرایی شد.