فرماندار صومعه سرا گفت: دهه فجر امسال ۱۹۰ پروژه با بیش از ۲۲میلیارد تومان در بخش های ورزشی، فرهنگی، عمرانی به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، علی فتح اللهی با بیان اینکه قبل انقلاب شهرستان صومعه سرا از نعمت گاز گاز بی بهره بوده است، گفت: در حال حاضر همه روستاهای شهرستان به صورت ۱۰۰درصدی از نعمت گاز برخوردارند. این از برکات انقلاب است.

وی با بیان اینکه در حوزه برق قبل از انقلاب شهر صومعه سرا و ۱۲روستا از نعمت برق برخوردار بوده اند، یادآور شد: اکنون تمام روستاهای شهرستان برخوردار از برق هستند و در شهرستان ۶۶هزار مشترک برق است.

فرماندار صومعه سرا با بیان اینکه پیش از انقلاب یک منبع هوایی با ۵۰۰مترمکعبی با هزار مشترک در شهرستان وجود داشت، تصریح کرد: در حال حاضر ۹۹درصد خانوارها با ۲۷هزار خانوار برخوردار از آب شرب هستند.

تعداد ۴۰هزار مشترک تلفن در صومعه سرا وجود دارد

وی با بیان اینکه در حال حاضر به ۱۵۰روستای شهرستان آبرسانی صورت گرفته و ۲۱هزار خانوار معادل ۸۱درصد بهره مند هستند، متذکر شد: تعداد ۴۰هزار مشترک تلفن در شهرستان وجود دارد.

فتح اللهی با اشاره بر اینکه انقلاب ما انقلاب فرهنگی بوده است، گفت: پیش از انقلاب در شهرستان مرکز دانشگاهی نداشته ایم این در حالیست که اکنون ۵ مرکز دانشگاهی و ۶ مرکز بهداشت و ۶۵خانه بهداشت۳مرکز اورژانس و یک بیمارستانی،۱۲۵واحد آموزشی نوساز و... در شهرستان در حال فعالیت است.

بهره برداری از ۵۰میلیارد پروژه در هفته دولت ۹۷

وی به بهره برداری از ۵۰ میلیارد پروژه در هفته دولت ۹۷ در شهرستان اشاره کرد و ابراز کرد: دهه فجر امسال ۱۹۰ پروژه با بیش از ۲۲میلیارد تومان در بخش های ورزشی، فرهنگی، عمرانی به بهره برداری می رسد.

فتح الهی تصریح کرد: با بهره برداری از این پروژه ها برای ۶۶نفر به صورت مستقیم و ۱۴۲نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد میشود.