معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت: در کاوش های در بزرگ راه رشت-تهران در حاشیه شرقی دشت رستم آباد چند گور همراه با چند شی قیمتی کشف شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، ولی جهانی معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت: این مجموعه گور با توجه به آثار یافت شده مربوط به عصر آهن و حدود سه هزار سال قدمت دارند.

 جهانی افزود: محدوده ای که گورها در آن کشف شده در بزرگ راه رشت-تهران در حاشیه شرقی دشت رستم آباد است که به علت اجرای طرح عمرانی در خطر تخریب بود و تیمی از باستان شناسان کاوش اضطراری این محوطه را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه در این کاوش ها آثار چند گور کشف شد که کامل ترین آنها اسکلت انسانی است که با ابزار جنگی و ظروف حاوی مواد خوراکی دفن شد، گفت: این اسکلت مربوط به مردی حدود 40 ساله با قدی بین ۱۶۰ تا ۱۶۷ سانتی متر است.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان افزود: با توجه به اهمیت این یافته قرار است گور و یافته های آن را در محل کشف به شیوه اسکن لیزری ثبت و ضبط کند.

 جهانی گفت: طبق هماهنگی های انجام شده با پژوهشگاه میراث فرهنگی به زودی این محوطه به شیوه گرمالیان یا مشخص کردن قدمت دقیق توسط متخصصین این پژوهشگاه تاریخ گذاری می شود.

وی افزود: علاوه بر گورهای عصر آهن، تعدادی ابزار و دست تراش سنگی در عمق های پایین تر کشف شد که بر اساس بررسی های اولیه متخصصان موزه ملی ایران مربوط به دوره فراپارینه سنگی هستند.