رییس تامین اجتماعی شعبه لنگرود ازتحت پوشش بودن حدود ٥٥٠٠٠ نفر از مردم این شهرستان در بیمه تامین اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، جمیل حق پرست مدیر کل تامین اجتماعی استان در ادامه برنامه های بازدیدهای ادواری از واحدهای تابعه از شعبه لنگرود بازدید و با پرسنل و مراجعین دیدار و گفتگو نمود.

غریبعلی کریمی رییس شعبه لنگرود در این بازدید با ارائه آخرین گزارشهای آماری عملکردی شعبه ازتحت پوشش بودن حدود ٥٥٠٠٠ نفر از مردم شهرستان خبر داد و  اظهار کرد: ٨٥٨٢ نفر بیمه شده اجباری، ٢٦٣٩ نفر بیمه شده حرف و مشاغل آزاد، ١٩٨٤ نفر بیمه شده اختیاری، ١٥٨٩ نفر کارگران ساختمانی، ٤٤٧ بافنده، ٢٦١٦ راننده، ١١٩ نفر از خادمین مساجد و ٣٥١ نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری اصلی ترین گروههای بیمه شدگان اصلی را تشکیل می دهند.

کریمی افزود: در کنار ١٨٤٧١ نفر بیمه شده اصلی، تعداد ٤٨٩٢ نفر مستمری بگیر شامل ٣١٣٨ بازنشسته، ٤٠٤ ازکارافتاده و ١٣٥٠ بازمانده نیز به اتفاق افراد تبعی خود در زمره عائله این شعبه می باشند.

وی خاطرنشان کرد:  حدود ٣١٠٠ کارگاه فعال و نیمه فعال در حوزه عملکردی این شعبه قرار داشته و کارفرمایان شهرستان بیش از ٩٨ میلیارد ریال به تامین اجتماعی بدهکار می باشند.

به گزارش موج،  مدیرکل استان در این بازدید ضمن حضور در بخشهای مختلف تخصصی، ضمن گفتگو با همکاران، از نقطه نظرات، پیشنهادات و دیدگاههای آنان مطلع گردید.

تامین اجتماعی گیلان در حال حاضر دارای ٢٨ شعبه اجرایی می باشد که شعبه لنگرود در زمره واحدهای تیپ دو استان قلمداد می گردد.