مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری رشت گفت: طرح پاکسازی محلات با برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای استقبال از روز رشت در حال اجرا می باشد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، محمد باقر بشر دانش اظهار کرد: طرح پاکسازی محلات با برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی معاونت خدمات شهری به صورت همزمان و ویژه توسط مناطق پنجگانه و سازمان مدیریت پسماند در راستای استقبال از روز رشت در حال اجرا می باشد.

مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری رشت از طرح پاکسازی محلات خبرداد و گفت: این طرح با برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی معاونت خدمات شهری به صورت همزمان و ویژه توسط مناطق پنجگانه و سازمان مدیریت پسماند در راستای استقبال از روز رشت در حال اجرا می باشد.

ایجاد نشاط اجتماعی و خرسندی شهروندان و مسافران در روز رشت

وی هدف از اجرای این طرح را ایجاد نشاط اجتماعی و خرسندی شهروندان و مسافران در این روز دانست و گفت: همواره رسالت خدمات شهری فراهم کردن بستری مناسب برای اجرای برنامه هایی می باشد که علاوه بر ارتقای کیفی سیمای شهری بتواند گامی مهم در شناساندن سنت های بومی و ظرفیت های گردشگری، تاریخی و فرهنگی بردارد چرا که زیباسازی چهره شهر قطعا تاثیر بسیاری در جلب و رضایت مهمانان در این روز خواهد داشت.

بشردانش همچنین از حضور فعال نیروهای خدمات شهری، کارگران فضای سبز و پاکبانان خبر داد و گفت: لکه گیری، رفت و روب، پاکسازی رودخانه ها، جمع آوری نخاله های ساختمانی، پاکسازی زمین های بایر، ترمیم وضعیت فضای سبز، پاکسازی محورهای ورودی و خروجی و ... از جمله این اقدامات می باشد.