فرماندار تالش گفت: مبلغ 8 میلیارد و 142 میلیون تومان در قالب 37 پروژه در بازسازی خرابیهای ناشی از سیل های اخیر به شهرستان تالش اختصاص داده شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، عیسی مهدوی در جلسه هماهنگی پروژه های تعریف شده ناشی از خسارت سیل اخیر گفت: به 344 خانوار وام بلاعوض معیشتی 2 میلیون تومان جمعا به مبلغ 688 میلیون تومان به خانواده های خسارت دیده در سیل اخیر ازکمک های بلاعوض دولت توسط بنیاد مسکن پرداخت شد.

وی گفت: به 47 واحد مسکونی به مبلغ 362 میلیون تومان که در سیل اخیر دچار آسیب شده بودن به صورت تسهیلان کم بهره از منابع اعتبارات بنیاد مسکن اعطا شده است.

فرماندار تالش هچنین عنوان کرد: مبلغ 8 میلیارد و 142 میلیون تومان در قالب 37 پروژه در بازسازی خرابیهای ناشی از سیل های اخیر به شهرستان تالش اختصاص داده شده است.

فرماندار تالش در این جلسه به دستگاه های اجرایی جهت تنظیم موافقت نامه و شروع پروژه ها تاکید نمود.