رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت از آذین بندی ساختمان تاریخی شهرداری رشت و نصب المانهایی در ۵ نقطه شهر رشت در آستانه شب یلدا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، سجاد محجوب رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت در آستانه شب یلدا بیان کرد: شب یلدا ریشه در فرهنگ ایرانیان دارد؛ فرهنگی که از گذشتگان به ما به ارث رسیده و مردم ایران همه ساله با برگزاری آیین ها و مراسمی، این شب را جشن می گیرند.

تکنولوژی و روزمرگی دلیل افزایش فاصله بین افراد

 محجوب تکنولوژی و روزمرگی دلیل افزایش فاصله بین افراد دانست و افزود: برپایی جشن ها و آیین های سنتی نظیر شب یلدا می تواند پیوندهای عاطفی را تقویت کرده و مردم به بهانه جمع شدن دور هم لحظاتی را به دور از تنش و استرس های موجود زندگی سپری خواهند کرد.

آذین بندی ساختمان تاریخی شهرداری رشت1

وی با اشاره به برخی رسوم پیشینیان در طولانی ترین شب سال اضافه کرد: جشن و شادی کردن، خوردن هندوانه انواع میوه ها و انواع تنقلات، حافظ خوانی  و پوشیدن لباس های رنگی از آن جمله است، هر چند ممکن است امروز کمرنگ تر بدان پرداخته شود اما آنچه اهمیت دارد، توجه به صله رحم و دید و بازدید، تقویت روابط و ایجاد شور و شعف در این ایام است.

آذین بندی ساختمان تاریخی شهرداری رشت2

نصب المانهایی در ۵ نقطه شهر رشت

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت با اشاره به آذین بندی ساختمان تاریخی شهرداری رشت و نصب المانهایی در ۵ نقطه شهر تصریح کرد: این برنامه ها با هدف پاسداشت آئین ها و سنت های پسندیده فرهنگی و ایجاد شور، نشاط و شعف در شهر و بین مردم تدوین و اجرا شده است.