با حضور استاندار گیلان و رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از نفرات برگزیده هفته پژوهش و فناوری گیلان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، امروز مراسم تجلیل از نفرات برگزیده هفته پژوهش و فناوری با حضور  مصطفی سالاری استاندار گیلان، نصرت الله ضرغام ضرغام رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و چندتن از نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست استاندار گیلان با اشاره به اهمیت پژوهش در توسعه و تعالی کشور اظهار داشت: نتیجه پژوهش باید در جامعه اثرگذار باشد و کارآمدی را به ارمغان بیارد.

تقدیر از پژوهشگران برتر گیلان3

وی تصریح کرد: تاثیر و کارکرد پژوهش برای بخش خصوصی کاملا روشن است و می تواند رونق فضای کسب و کار، افزایش تولید، توسعه صادرات و توانمندسازی در اجرای فعالیت های اقتصادی را به دنبال دارد.

لزوم پژوهش های مرتبط با حوزه علوم انسانی

سالاری با بیان اینکه در بخش دولتی استفاده مطلوبی از امر پژوهش صورت نگرفته ، بر لزوم پژوهش های مرتبط با حوزه علوم انسانی و توجه به موضوع های کاربردی متناسب با ظرفیت ها و زیرساخت های استان تاکید کرد.

تقدیر از پژوهشگران برتر گیلان

استاندار گیلان توجه به کیفیت پژوهش و نیازمندی های جامعه هدف تحقیق را یک ضرورت خواند و گفت: باید اثربخشی موضوعات و دستاوردهای حاصل از پژوهش در بخش دولتی و خصوصی سنجیده شود.

نماینده عالی دولت از پژوهشگران خواست تا در جریان نگارش پژوهش از آرمانگرایی و نگاه بدبینانه خودداری و آسیب شناسی با هدف بهبود کارکردها را به عنوان اصلی مهم دنبال کنند.

لازمه بهره وری بهره گیری از دانش نوین و نگاه جامع است

نصرت الله ضرغام رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور هم در این نشست لازمه بهره وری را بهره گیری از دانش نوین و نگاه جامع خواند و گفت: لازمه موفقیت در این امر تدوین سیاست و نظارت بر حسن اجرای سیاست ها تا رسیدن به خودکفایی است.

وی اثربخشی پژوهش در حوزه علم، اقتصاد و مسایل اجتماعی را در گرو توسعه مطالعات اجرایی دانست و افزود: باید مردمی سازی و افزایش درک عمومی نسبت به دانش در کشور تعالی پیدا کند.

تقدیر از پژوهشگران برتر گیلان2

لزوم پیوند دانش و پژوهش با اقتصاد

احمد رضی رییس دانشگاه گیلان نیز در ادامه از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را توجه به علم و دانش خواد و افزود: دستاوردهای علمی و پژوهشی امروز جایگاه ویژه ای در کشور دارد.

وی جایگاه ایران در تولید علم را اول در منطقه و شانزده در جهان اعلام کرد و یادآور شد: متاسفانه در بخش کارکردی استفاده مطلوبی از نتایج پژوهش ها صورت نگرفته است.

رضی بر لزوم پیوند دانش و پژوهش با اقتصاد تاکید کرد و افزود: باید شکاف بین تولید و علم مرتفع و زمینه فناوری و نوآوری بر پایه پژوهش محقق شود.

در ادامه این همایش از نفرات برگزیده هفته پژوهش و فناوری تقدیر شد.