با ابلاغ رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، عادل باقر سلیمی، مسوول امور بیماری های خاص و راه اندازی مجتمع بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، با ابلاغ شاهرخ یوسف زاده چابک رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، عادل باقرسلیمی فوق تخصص خون و سرطان کودکان و استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مسوول امور بیماری های خاص و مسوول راه اندازی مجتمع بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد.