مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان گفت: با اعلام وزارت ورزش وجوانان روسای بازنشسته هیات های ورزشی کشور تا پایان دوره چهارساله خود می توانند به کار ادامه دهند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، مریم بخشی گفت: با اعلام وزارت ورزش وجوانان روسای بازنشسته هیات های ورزشی کشور تا پایان دوره چهارساله خود می توانند به کار ادامه دهند.

وی افزود: از این پس از افراد بازنشسته در انتخابات هیات های ورزشی جلوگیری می شود و براساس قانون اجازه کاندید شدن ندارند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان گفت: ۹ رییس هیات ورزشی شامل این قانون می شدند که یک نفر استعفا داد و ۸ نفردیگر تاپایان دوره ۴ساله خود می توانند فعالیت داشته باشند.