فرماندار شهرستان رشت در جلسه کمیسیون دانشجویی گفت: مدیران مراکز و موسسات آموزش عالی باید توجه ویژه ای به مباحث صنفی دانشجویان داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، میرشمس مومنی زاده، در جلسه کمیسیون دانشجویی شهرستان با تبریک هفته وحدت حوزه و دانشگاه و روز دانشجو، اظهار کرد: مدیران دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در شهرستان باید بیش از گذشته بستری را جهت فعالیت های صنفی، علمی، فرهنگی ، هنری و تشکل های سیاسی در  دانشگاهها فراهم سازند و  به تبع آن، اعضای این گونه تشکل ها نیز باید با افزایش تعاملات، همگرایی و هم افزایی از این ظرفیت ها در جهت انجام فعالیت های علمی، فرهنگی و سیاسی در دانشگاه ها بیش ازپیش بهره مند شوند.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور و جایگاه ویژه و حساس موسسات و مراکز آموزش عالی در این خصوص اظهار داشت:  مدیران مراکز و موسسات آموزش عالی باید توجه ویژه ای به مباحث صنفی دانشجویان داشته و ضمن برگزاری جلسات مستمر وارتباط تنگاتنگ بادانشجویان وتشکل های آنان اهتمام نمایند.

مومنی زاده افزود:  بزرگ ترین آرمان همه ی جوامع بشری دستیابی به پیشرفت وتوسعه است و دانشگاه ها ظرفیت های عظیمی دارند که میتواند درخدمت توسعه ی شهرستان قرارگیرد.