سامانه یکپارچه بهداشت (سامانه سیب) در دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز همانند سایر دانشگاه ها از سال 1395 در واحدهای ارایه خدمت در حوزه بهداشت، استقرار یافت.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، سامانه یکپارچه بهداشت (سامانه سیب) در دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز همانند سایر دانشگاه ها از سال 1395 در واحدهای ارایه خدمت در حوزه بهداشت، استقرار یافت.

در این زمینه، به همت 5 هزار کاربر این سامانه، تا کنون، حدود دو میلیون و سیصد هزار نفر از جمعیت گیلان در سامانه سیب، ثبت نام شده اند. «حدود 91% از جمعیت گیلان»

ارائه بیش از 32 میلیون به گیلانیان در حوزه بهداشت در سامانه سیب

با استقرار سامانه سیب، بیش از 32 میلیون خدمت ارایه شده به گیلانیان در حوزه بهداشت در این سامانه ثبت شده است و در حال حاضر، حدود 2 میلیون و 300 هزار گیلانی دارای پرونده الکترونیک سلامت در بستر سامانه سیب هستند.

از این تعداد، برای حدود یک میلیون و پانصدهزار نفر، حداقل یک خدمت به ثبت رسیده است. از 32 میلیون خدمت ارایه شده، 3 میلیون خدمت مربوط به کودکان کمتر از یکسال، 2 میلیون و 500 هزار خدمت مربوط به کودکان 2 تا5 سال، 12 میلیون خدمت برای زنان باردار و باروری سالم و 15 میلیون خدمت به نوجوانان و جوانان، سالمندان و میانسالان، به ثبت رسیده است.

دانشگاه علوم پزشکی گیلان در تیرماه 97 با استفاده از "سامانه سیب" استقرار برنامه نظام ارجاع الکترونیک را در دستور کار خود قرار داد نه استقرار سامانه سیب را!! و این امر قدرت علمیاتی را در این زمینه افزایش داد و موجب شد که استان، ظرف مدت 5 ماه بتواند این برنامه را در 6 شهر گیلان استقرار دهد. کاری از سال 95 هیچ دانشگاهی موفق به انجام آن نشده بود.

با استقرار نظام ارجاع الکترونیک، هزینه های وزارت بهداشت در حوزه پزشک خانواده به ثمر می نشیند و گیلان با استقرار موفق نظام ارجاع الکترونیک؛ توانست هدف دیرینه وزارت بهداشت را، محقق کند.

گیلان رتبه اول کشور در زمینه استقرار نظام ارجاع الکترونیک

به گزارش موج، استان گیلان در زمینه استقرار نظام ارجاع الکترونیک از طریق سامانه سیب، دارای رتبه اول کشور در بین 64 دانشگاه علوم پزشکی کشور می باشد. که این امر مورد تاییده شورای معاونین وزارت بهداشت می باشد. در حال حاضر، نظام ارجاع در گیلان در هر سه سطح، استقرار یافته در حالی که در سایر استان ها استقرار این برنامه از سطح دو فراتر نرفته است. «منظور از سطح یک مراکز بهداشتی، سطح دو مراکز درمانی و سطح 3 کلینیک های تخصصی می باشد».