سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری گیلان در جلسه کمیسیون دانشجویی استان گفت: برنامه‌های روز دانشجو نباید صرفاً با نگاه سیاسی برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، سید جلال سیدمحمدی ظهر امروز در جلسه کمیسیون دانشجویی استان با اشاره به پیش بینی های مطلوب صورت گرفته در راستای برنامه‌های روز دانشجو در دانشگاه های استان گیلان افزود: برنامه‌های روز دانشجو نباید صرفاً با نگاه سیاسی برگزار شود و در این مسیر توجه ویژه به برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی بسیار ضروری است.

سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری خاطرنشان کرد: مراسم های روز دانشجو یک فرصت برای طرح مطالبه های دانشجویی است.

وی با بیان اینکه فقط در ایام منتهی به ۱۶ آذر نباید تریبون ها در اختیار دانشجویان قرار گیرد اظهار داشت: اگر به مطالبه های دانشجویان در محیط دانشگاهی پاسخ داده نشود قطعاً در فضاهای دیگری به دنبال پاسخ خود می روند.

جلسه کمیسیون دانشجویی استان گیلان1

سیدمحمدی گفت: باید تلاش کنیم با رصد و پایش مستمر حوزه دانشجویی، مشکلات احتمالی را به حداقل برسانیم.

سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری گیلان خواستار استفاده بهینه از ظرفیت تمامی تشکل های دانشگاهی در برنامه‌های روز دانشجو شد و گفت: تنوع بخشی در برنامه‌های روز دانشجو، نشاط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به دنبال دارد.

در این جلسه هریک از اعضاء به بیان دیدگاه ها، نظرات و پیشنهادات خود در راستای اجرای هرچه بهتر برنامه‌های روز دانشجو پرداختند.