در ۲۴ ساعت گذشته اقدامات لازم جهت امداد رسانی و اطفای آتش در ۱۰ مورد حریق، حادثه و خدمات ایمنی به شهروندان توسط آتش نشانان رشت صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، در ۲۴ ساعت گذشته اقدامات لازم جهت امداد رسانی و اطفای آتش در ۱۰ مورد حریق، حادثه و خدمات ایمنی به شهروندان توسط آتش نشانان و تیم های امداد و نجات ۱۴ ایستگاه آتش نشانی رشت صورت گرفت.

شهرام مومنی معاون عملیات سازمان آتش نشانی رشت در این باره گفت: مرکـز ستاد فرماندهی و کنترل ۱۲۵ آتش نشانی در ۲۴ ساعت گذشته پاسخگوی ۵۵۰ تماس شهروندان بوده است.

وی افـزود: ۱۰مـورد عملیات آتش نشانان با ۱۶ مرتبه خـروج خودروهای اطفایی و امدادی جهت پوشش ۲ مورد حریق منزل مسکونی، ۲ مورد قفل درب و محبوس شدن افراد در خودرو و آسانسور، ۲ مورد رهاسازی حیوانات محبوس شده، یک مورد بازدید ایمنی بواسطه استشمام بوی گاز از داخل منزل مسکونی،  یک مورد اطفای آتش سوزی علفزار و ۲ مورد خدمات ایمنی بوده است.

سازمان آتش نشانی رشت هم اینک با ۱۴ ایستگاه آتش نشانی و ۳۶۹ تن آتش نشان و نیروی ستادی در حال خدمت رسانی به شهروندان رشت است.