دادستان شهرستان ماسال از تخریب 37 مورد بنا و مستحدثات غیر مجاز در اراضی ملی و آزادسازی اراضی تحت تصرف این شهرستان در مهر ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، علی شالیکار دادستان شهرستان ماسال از تخریب 37 مورد بنا و مستحدثات غیر مجاز در اراضی ملی و آزادسازی اراضی تحت تصرف این شهرستان در مهر ماه سال جاری خبر داد.

علی شالیکار دادستان ماسال با بیان اینکه براساس گزارشات واصله، افرادی اقدام به ساخت و ساز در اراضی ملی نمودند گفت: این اراضی جمعا به مساحت 9001 متر مربع با دستور قضایی رفع تصرف شد.

37 مورد تجاوز به منابع طبیعی در این مناطق قلع و قمع گردید

وی در ادامه با اشاره به اینکه مامورین حفاظتی اداره منابع طبیعی شهرستان ماسال حسب دستور قضایی به مناطق جنگلی و ییلاقی شالما، سلیم آباد، اولسبلنگاه، رامینه، شرگاه، شنبه راه، آریدول، برنی بلنگاه اعزام شدند تصریح کرد: 37 مورد تجاوز به منابع طبیعی در این مناطق قلع و قمع گردید.

شالیکار در پایان تاکید کرد: دادسرای شهرستان ماسال به طور جد و مستمر پیگیر حفظ و احیای حقوق عامه بوده و کلیه نهاد های مسئول ملزم به رعایت قانون و برخورد با متخلفین در این حوزه هستند.