رییس شورای اسلامی شهر رشت اظهار کرد: مواضع روشن و صریح فرماندار محترم نشانگر تایید عملکرد قانونی هیئت رییسه شورای اسلامی شهر رشت می باشد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، امیر حسین علوی رییس شورای اسلامی شهر رشت با تقدیر از فرماندار رشت جهت عمل به قانون و اتخاذ موضع مناسب پس از بررسی تمام و کمال اتفاقات و حواشی حول انتخاب شهردار اظهار داشت: مواضع روشن و صریح فرماندار محترم نشانگر تایید عملکرد قانونی هیئت رییسه شورای شهر می باشد.

علوی افزود: با توجه به این موضوع که یکی از اعضای شورای شهر در سفر اربعین بسر می برد و تعداد دیگری از اعضای شورا تا هفته آینده به این سفر مشرف خواهند شد، اگر خواست و اراده و صلاح شهر از دیدگاه فرمانداری انتخاب شهردار در بازه زمانی چند روز پیش رو می باشد، هیئت رییسه و اعضای شورای شهر آمادگی برگزاری جلسه با دستور انتخاب شهردار را دارند.

وی افزود: پروسه انتخاب شهردار از سوی شورای اسلامی شهر به صورت کاملا قانونی و تخصصی با برگزاری جلسات بررسی شرایط نامزدها انجام شد و نه از لحاظ قانونی و در شکل و ساختار عرفی دچار هیچ نوع نقصی نبوده و نظارت مستقیم فرمانداری و بازرسی استان گواه این ادعاست.

علوی افزود:  با توجه به این موضوع که اختلاف نظر امری عادی در این قبیل مسائل می باشد، انتظار میرود همگان با رویکرد تعامل محوری تصمیمی با تجمیع حداکثری آرا در این خصوص اتخاذ کنند. چرا که شهردار منتخب در دوره تصدی خود نیاز به حمایت و همراهی همه اعضای شورا داشته و پنج عضو شورا قطعا در این مسیر تاثیرگذار خواهند بود.

لزوم ایجاد همگرایی و تعامل حداکثری بین اعضا

رئیس شورای شهر رشت گفت: از شخص فرماندار محترم انتظار میرود کما فی السابق با تصمیمات منطقی لزوم اجماع نظر اعضای شورا را مد نظر قرار دهد.

علوی در انتها با اشاره به دیدار با فرماندار در همین خصوص، با تاکید دوباره بر لزوم ایجاد همگرایی و تعامل حداکثری بین اعضا تمکین حضور آقای رسایی به عنوان نامزد تعرفه شده از سوی طیف مقابل را در جلسه آخر نشان دهنده حسن نیت پنج عضو شورا دانست.